โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ไม้เรียง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ไม้เรียง
38
01 มี.ค. 2564
2 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียงกำหนดเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 3 ประจำปี 2563 ผู้ที่มีความสนใจสามารถยื่นสมัครได้ที่สำนักงาน ปลัด โทร.075-355121 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 มก
145
10 ม.ค. 2563
3 รับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ไม้เรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
220
18 ธ.ค. 2561
4 รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
31 ต.ค. 2561
5 รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุภาคประชาชน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
31 ต.ค. 2561
6 รับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ไม้เรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
03 พ.ย. 2560
7 รายงานการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
271
16 ส.ค. 2560
8 ประกาศ รับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ไม้เรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
395
01 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1