ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 10 คน