ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรื่อง : ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
  รายละเอียด :

           องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ได้จัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

          ขอเชิญดาวน์โหลดเอกสารได้เลยค่ะ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม. 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 97 คน