กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เรื่อง : คำสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ไม้เรียง
  รายละเอียด :

 คำสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ไม้เรียง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง

          ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อให้การบริหารจัดการการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัวและมีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ มีการพิจารณาสนับสนุนแก่หน่วยบริการประชาชนและองค์กรประชาชนในพื้นที่่ให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขในด้านการเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสรรถภาพให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

          กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียงแต่งตั้งคระอนุกรรมการชุดใหม่ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานกองทุนฯ 

          รายละเอียดตามเอกสารแนบ

          ขอเชิญดาวน์โหลดเอกสารได้เลยค่ะ

 

 

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 127 คน