แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เรื่อง : ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562-2564
  รายละเอียด :

           องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

          

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน