แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เรื่อง : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562-2564
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562-2564 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน