แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เรื่อง : รายงานผลการประเมินตนเองการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียงได้รายงานผลการประเมินตนเองการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 31 คน