รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
เรื่อง : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561
  รายละเอียด :

          รายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 83 คน