รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
เรื่อง : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2560
  รายละเอียด :

           รายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 70 คน