แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เรื่อง : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียงได้ดำเนินการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 26 คน