แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เรื่อง : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียงได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน