ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์กีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 32 คน