รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องรายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีบริการงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  รายละเอียด :

      องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ประกาศรายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจระเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

     ขอเชิญดาวน์โหลดเอกสารได้เลยค่ะ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 72 คน