โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ไม้เรียง
เรื่อง : รับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ไม้เรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียงกำหนดเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 ผู้ที่มีความสนใจสามารถยื่นสมัครได้ที่สำนักงาน ปลัด โทร.075-355121 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2562

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

        อบต.ไม้เรียง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน