ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ.2562 และเรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ.2562
  รายละเอียด :

           องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ประกาศเรื่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องบริหารกิจการประปา พ.ศ.2562 และเรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ.2562

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

          ขอเชิญดาวน์โหลดเอกสารได้เลยค่ะ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 17 คน