ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องการรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
  รายละเอียด :

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ประกาศการรับสม้ครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง  ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง

          รายละเอียดตามเอกสารแนบ

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

          ขอเชิญดาวน์โหลดเอกสารได้เลยค่ะ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 15 คน