ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรม ดาวน์โหลดเอกสาร
8
20 พ.ค. 2565
2 สารของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน ดาวน์โหลดเอกสาร
36
30 มี.ค. 2565
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
22 มี.ค. 2565
4 ขออนุความอนเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
55
10 มี.ค. 2565
5 ประกาศ อบต.ไม้เรียง เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ไม้เรียง สมัยสามัญ สมัยที่2 พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
10 มี.ค. 2565
6 ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาไฟป่าหรืออุคคีภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
70
26 ม.ค. 2565
7 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
06 ม.ค. 2565
8 เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ดาวน์โหลดเอกสาร
102
15 ธ.ค. 2564
9 ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม อบต.ไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
10 พ.ย. 2564
10 ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำป พ.ศ. ๒๕64 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
22 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42