ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 หนังสือแนวทางปฎิบัติตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
15 มิ.ย. 2564
2 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
11 มิ.ย. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
08 มิ.ย. 2564
4 ประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
34
15 พ.ค. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
12 พ.ค. 2564
6 คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19
111
18 เม.ย. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
09 เม.ย. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
90
02 เม.ย. 2564
9 งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองแล้ว) ดาวน์โหลดเอกสาร
119
29 มี.ค. 2564
10 ห้ามจำหน่วย จ่ายแจก หรือจัดเลืี้ยงสุรา ดาวน์โหลดเอกสาร
56
26 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39