คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องทุกข์/ร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
20
14 ม.ค. 2565
2 คู่มือบริการประชาชนด้านงานป้องกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
230
04 ม.ค. 2564
3 ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
214
01 ม.ค. 2564
4 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.ไม้เรียง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
30 ต.ค. 2563
5 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ อบต.ไม้เรียง เดือนมิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
10 มิ.ย. 2562
6 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ อบต.ไม้เรียง เดือนพฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
254
10 พ.ค. 2562
7 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ อบต.ไม้เรียง เดือนเมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
09 เม.ย. 2562
8 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ อบต.ไม้เรียง เดือนมีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
08 มี.ค. 2562
9 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ อบต.ไม้เรียง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
08 ก.พ. 2562
10 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ อบต.ไม้เรียง เดือนมกราคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
271
10 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2