คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือบริการประชาชนด้านงานป้องกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
102
04 ม.ค. 2564
2 ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
01 ม.ค. 2564
3 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.ไม้เรียง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
30 ต.ค. 2563
4 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ อบต.ไม้เรียง เดือนมิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
10 มิ.ย. 2562
5 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ อบต.ไม้เรียง เดือนพฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
10 พ.ค. 2562
6 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ อบต.ไม้เรียง เดือนเมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
09 เม.ย. 2562
7 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ อบต.ไม้เรียง เดือนมีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
08 มี.ค. 2562
8 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ อบต.ไม้เรียง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
08 ก.พ. 2562
9 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ อบต.ไม้เรียง เดือนมกราคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
10 ม.ค. 2562
10 ประกาศ คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
235
07 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2