งานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
60
09 ก.พ. 2565
2 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
13 ม.ค. 2565
3 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
60
13 ม.ค. 2565
4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
17
13 ม.ค. 2565
5 รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
29 ต.ค. 2564
6 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง แต่งตั้งผู้นรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
30 ส.ค. 2564
7 ประชาสัมพันธ์ประกาศว่าด้วยข้อบังคับ หรือวินัยพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
23 ส.ค. 2564
8 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับความรู้การแต่งกายของข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
16 ส.ค. 2564
9 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับวันลา ดาวน์โหลดเอกสาร
7
16 ส.ค. 2564
10 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
9
16 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4