งานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง แต่งตั้งผู้นรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
30 ส.ค. 2564
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
01 มิ.ย. 2564
3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
01 ก.ย. 2563
4 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
01 ก.ย. 2563
5 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
6
01 ก.ค. 2563
6 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
02 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1