แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
3
30 ก.ย. 2561
2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
4
30 ก.ย. 2561
3 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
23 ก.พ. 2561
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
23 ก.พ. 2561
5 รายงานผลการประเมินตนเองการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
8
23 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1