แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
124
08 เม.ย. 2565
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
55
27 ม.ค. 2565
3 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
18
13 ม.ค. 2565
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
06 ม.ค. 2565
5 หนังสือ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
86
22 ก.ย. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
18 ส.ค. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
28 ต.ค. 2563
8 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
287
30 ก.ย. 2561
9 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
270
30 ก.ย. 2561
10 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
23 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2