แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
18 ส.ค. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
28 ต.ค. 2563
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
163
30 ก.ย. 2561
4 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
164
30 ก.ย. 2561
5 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
23 ก.พ. 2561
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
23 ก.พ. 2561
7 รายงานผลการประเมินตนเองการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
162
23 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1