แผนพัฒนาบุคลากร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
24
08 ต.ค. 2562
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
22
07 ต.ค. 2562
3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
22
11 พ.ย. 2561
4 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาารทรัพยากรบุุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
18
10 ต.ค. 2561
5 แผนพัฒนาบุคลากร 2561 - 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
01 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1