แผนพัฒนาบุคลากร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
31 ต.ค. 2563
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
31 ต.ค. 2563
3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563- 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
31 ต.ค. 2563
4 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
31 ต.ค. 2563
5 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.3 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
31 ต.ค. 2563
6 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.5 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
31 ต.ค. 2563
7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
31 ต.ค. 2563
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
31 ต.ค. 2563
9 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
94
08 ต.ค. 2562
10 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
91
07 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2