แผนพัฒนาบุคลากร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
08 ม.ค. 2564
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
31 ต.ค. 2563
3 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
31 ต.ค. 2563
4 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563- 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
31 ต.ค. 2563
5 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
31 ต.ค. 2563
6 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.3 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
31 ต.ค. 2563
7 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.5 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
31 ต.ค. 2563
8 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
31 ต.ค. 2563
9 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
31 ต.ค. 2563
10 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
176
08 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2