รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานาผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ไม้เรียง ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
31 มี.ค. 2565
2 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการของอบต.ไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
04 ต.ค. 2564
3 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการของอบต.ไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
04 ต.ค. 2564
4 รายงการผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานสาธารณะของอบต.ไม้เรียง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
02 ต.ค. 2563
5 ประกาศแผนดำเนินการ ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
30 ก.ค. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องรายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีบริการงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
301
01 ต.ค. 2562
7 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
30 ก.ย. 2561
8 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
297
30 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1