รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องรายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีบริการงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
01 ต.ค. 2562
2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
30 ก.ย. 2561
3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
30 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1