รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศแผนดำเนินการ ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
30 ก.ค. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องรายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีบริการงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
01 ต.ค. 2562
3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
30 ก.ย. 2561
4 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
30 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1