ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
03 พ.ค. 2565
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
27 ม.ค. 2565
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนา 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
02 พ.ย. 2564
4 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
04 ต.ค. 2564
5 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
04 ต.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองค้อ ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
22 ก.ย. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคา ม.10 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
27 ส.ค. 2564
8 ประกาศประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
05 ส.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยขรี-ควนพลอง ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
30 ก.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสตรีอนุสรณ์ ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
12 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19