ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
80
03 เม.ย. 2563
2 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
15 ม.ค. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ดาวน์โหลดเอกสาร
61
26 ธ.ค. 2562
4 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
11 ธ.ค. 2562
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายและเสาธงชาติบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ม.9 ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
63
11 ธ.ค. 2562
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายและเสาธงชาติบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ม.9 ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
83
22 พ.ย. 2562
7 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชน ดาวน์โหลดเอกสาร
77
21 ต.ค. 2562
8 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
16 ต.ค. 2562
9 ประกาศขายทอดตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
44
23 ก.ย. 2562
10 ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์กีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( ดาวน์โหลดเอกสาร
66
26 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17