กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับงานสาธารณสุข ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
10 ต.ค. 2564
2 ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการ/กิจกรรม/ด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
23 พ.ย. 2563
3 รายงานผลการประเมินผลแผนโครงการประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
29 มี.ค. 2562
4 คำสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
13 ก.พ. 2562
5 ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
13 ก.พ. 2562
6 ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
13 ก.พ. 2562
7 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
24 ม.ค. 2562
8 แผนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ไม้เรียง ปี ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
268
26 ธ.ค. 2557
9 ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
292
26 ธ.ค. 2557
10 แผนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
391
01 ธ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3